บริการตั้งวางเครื่อง Server บริการห้อง Server farm บริการฝากเว็บไซต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ โปรเอ็นออนไลน์
จดทะเบียนโดเมนเนม
โอนย้ายโดเมนเนม
ต่ออายุโดเมนเนม
จัดการเกี่ยวกับโดเมนเนม
โดเมนเนมสำหรับลูกค้า
เข้าสู่ระบบ
เกี่ยวกับโดเมนไทยดอทโออาร์จี
หน้าแรก
     
 
หมายเหตุ: ท่านจะต้องต่ออายุโดเมนก่อนวันหมดอายุ 45 วัน หากท่านไม่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนดและโดเมนของท่านเสียหายหลังจากหมดอายุไปแล้ว
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น
 
Your Domain Name
 
Year for register ุ
 
Year Price / Year
  1 Year
  600 Baht
  2 Year
1,200 Baht
  3 Year 1,800 Baht
  4 Year 2,400 Baht
  5 Year 3,000 Baht
  6 Year 3,600 Baht
  7 Year 4,200 Baht
  8 Year 4,800 Baht
  9 Year 5,400 Baht
10 Year 6,000 Baht
Your Email Address  
Telephone No   (example :026397888)
   
The price only Domain Name registered with www.proen.co.th ,www.thaiwebhosting.net , www.domainthai.org it not please contact us Tel. +66 2690 3888 Mr.Kittipan Sribuaiam or Sales executive.

การชำระเงิน
ชำระโดยตรงหรือผ่านระบบบัญชีธนาคารตามที่ระบุด้านล่าง โดยกำหนดให้จ่าย 30 % ของราคารวมทั้งหมดจากนั้นชำระส่วนที่เหลือหลังส่งมอบงานภายใน 7 วัน


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ชื่อบัญชี บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์
สาขา สุรวงศ์
เลขที่บัญชี 147-4-39201-4





 

© Proimage Engineering and Communication Co.,Ltd. All right reserved.
72 CAT Telecom Tower, Charoen Krung Road, Bangrak, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. 0 2690 3888 Fax : 0 2690 3535 Email
info@domainthai.org