บริการตั้งวางเครื่อง Server บริการห้อง Server farm บริการฝากเว็บไซต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ โปรเอ็นออนไลน์
จดทะเบียนโดเมนเนม
โอนย้ายโดเมนเนม
ต่ออายุโดเมนเนม
จัดการเกี่ยวกับโดเมนเนม
โดเมนเนมสำหรับลูกค้า
control panel
เข้าสู่ระบบ
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับโดเมนไทยดอทโออาร์จี
หน้าแรก

พบข้อเสนอที่น่าสนใจ
LIVE RADIO
     
 
How to reseller

2 Easy Steps to Become a Member
    
    Step 1: fill out the application form and click the "continue" button.
    Step 2: add fund into your account after we activate your account within 24 hours


    That is done! You are ready to enjoy our lowest price and quality service!

Item Description Qt. Unit Price Total Price
Domain Name Registeration (One year)
1 Level 0 Register 2 Domain Names 2 490.00   980.00  
2 Level 1 Register 5 Domain Names 5 450.00   2,250.00  
3 Level 2 Register 10 Domain Names 10 390.00   3,900.00  
4 Lever 3 Register 20 Domain Names 20 370.00   7,400.00  
5 Level 4 Register 50 Domain Names 50 350.00   17,500.00   

Design by www.proen.co.th :: Contact Mr.Kittipan  Sribuaiam

© Proimage Engineering and Communication Co., Ltd. All right reserved.
72 CAT Telecom Tower 4Fl., Charoen Krung Road, Bangrak, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel : 0 2690 3888 Fax : 0 2690 3535 eMail
info@domainthai.org