บริการตั้งวางเครื่อง Server บริการห้อง Server farm บริการฝากเว็บไซต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ โปรเอ็นออนไลน์
จดทะเบียนโดเมนเนม
โอนย้ายโดเมนเนม
ต่ออายุโดเมนเนม
จัดการเกี่ยวกับโดเมนเนม
โดเมนเนมสำหรับลูกค้า
เข้าสู่ระบบ
เกี่ยวกับโดเมนไทยดอทโออาร์จี
หน้าแรก
     
 
Manage domain name 
สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบใหม่บริหารโดเมน
สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนก่อน 15 ต.ค. 2546
 

 
  For customer registered with domainthai.org after Oct 15 2003, Customer could manage by self. So just put the username and password then press for login
  You could management you domain name by www.domainthai.org, you could available to change details for Admin, Owner, Name Sever etc. by your Username and Password and then press
 


 

© Proimage Engineering and Communication Co.,Ltd. All right reserved.
72 CAT Telecom Tower, Charoen Krung Road, Bangrak, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. 0 2690 3888 Fax : 0 2690 3535 Email
info@domainthai.org