บริการตั้งวางเครื่อง Server บริการห้อง Server farm บริการฝากเว็บไซต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ โปรเอ็นออนไลน์
จดทะเบียนโดเมนเนม
โอนย้ายโดเมนเนม
ต่ออายุโดเมนเนม
จัดการเกี่ยวกับโดเมนเนม
โดเมนเนมสำหรับลูกค้า
เข้าสู่ระบบ
เกี่ยวกับโดเมนไทยดอทโออาร์จี
หน้าแรก
     
 
Product and price

End user
Domain name Registertion Price
Year  1 3 5 7 10
Percent    -5% -10% -15% -20%
.com   600   1,507.5   2,475   3,272.5   4,400  
.net   600   1,507.5   2,475   3,272.5   4,400  
.org   600   1,507.5   2,475   3,272.5   4,400  
.us   600   1,710   2,700   3,570   4,800  
.biz   600   1,710   2,700   3,570   4,800  
.info   600   1,710   2,700   3,570   4,800  
.cn   1,500   4,275   6,750   8,925   12,000  
.cc   1,500   4,275   6,750   8,925   12,000  
.name   1,500   4,275   6,750   8,925   12,000  
.tv   2,000   5,700   9,000   11,900   16,000  

Reseller
Domain name Registertion Price
Plan  4 3 2 1 0
Member ship free  Free   Free   Free   Free   Free  
Payment  17,500   8,000   4,500   2,500   1,100  
Member of domain  50   20   10   5   2  
.com   350   400   450   500   550  
.net   350   400   450   500   550  
.org   350   400   450   500   550  
.us            600  
.biz            600  
.info            600  
.cn            1,500  
.cc            1,500  
.name            1,500  
.tv            2,000  

Additional Service


 Service description Price
 DNS Services (A-Records, MX-Records, CNAMEs) Free!
 URL Forwarding - cloaked* Free!
 URL forwarding - uncloaked* Free!
 E-mail Forwarding Free!
 * Cloaked: your domain remains in the browser location browser while the actual destination URL is hidden from the user. Uncloaked: the destination URL is plainly visible in the browser location bar

Online Shop


 

© Proimage Engineering and Communication Co.,Ltd. All right reserved.
72 CAT Telecom Tower, Charoen Krung Road, Bangrak, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. 0 2690 3888 Fax : 0 2690 3535 Email
info@domainthai.org