บริการตั้งวางเครื่อง Server บริการห้อง Server farm บริการฝากเว็บไซต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ โปรเอ็นออนไลน์
จดทะเบียนโดเมนเนม
โอนย้ายโดเมนเนม
ต่ออายุโดเมนเนม
จัดการเกี่ยวกับโดเมนเนม
โดเมนเนมสำหรับลูกค้า
control panel
เข้าสู่ระบบ
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับโดเมนไทยดอทโออาร์จี
หน้าแรก
     
 
Product and price

End user
Domain name Registertion Price
Year  1 3 5 7 10
Percent    -5% -7% -10% -12%
.com   600.00   1,710.00   2,790.00   3,780.00   5,280.00  
.net   600.00   1,710.00   2,790.00   3,780.00   5,280.00  
.org   600.00   1,710.00   2,790.00   3,780.00   5,280.00  
.us   600.00   1,710.00   2,790.00   3,780.00   5,280.00  
.biz   600.00   1,710.00   2,790.00   3,780.00   5,280.00  
.info   600.00   1,710.00   2,790.00   3,780.00   5,280.00  
.cn   1,500.00   4,275.00   6,750.00   8,925.00   12,000.00  
.cc   1,500.00   4,275.00   6,750.00   8,925.00   12,000.00  
.name   1,500.00   4,275.00   6,750.00   8,925.00   12,000.00  
.tv   2,500.00   7,125.00   11,625.00   15,750.00   22,000.00  

Reseller
Domain name Registertion Price
Plan  4 3 2 1 0
Member ship free  Free   Free   Free   Free   Free  
Payment  17,500   8,000   4,500   2,500   1,100  
Number of domain  50   20   10   5   2  
.com   350   370   390   450   490  
.net   350   370   390   450   490  
.org   350   370   390   450   490  
.us   500   520 550 580 600  
.biz   500   520 550 580 600  
.info   500   520 550 580 600  
.cn   1,300         1,300  
.cc   1,300         1,300  
.name   1,300         1,300  
.tv   2,000         2,000  
  * ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Additional Service


 Service description Price
 DNS Services (A-Records, MX-Records, CNAMEs) Free!
 URL Forwarding - cloaked* Free!
 URL forwarding - uncloaked* Free!
 E-mail Forwarding Free!
 * Cloaked: your domain remains in the browser location browser while the actual destination URL is hidden from the user. Uncloaked: the destination URL is plainly visible in the browser location bar 

Design by www.proen.co.th :: Contact Mr.Kittipan  Sribuaiam

© Proimage Engineering and Communication Co., Ltd. All right reserved.
72 CAT Telecom Tower 4Fl., Charoen Krung Road, Bangrak, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel : 0 2690 3888 Fax : 0 2690 3535 eMail
info@domainthai.org