บริการตั้งวางเครื่อง Server บริการห้อง Server farm บริการฝากเว็บไซต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ โปรเอ็นออนไลน์
จดทะเบียนโดเมนเนม
โอนย้ายโดเมนเนม
ต่ออายุโดเมนเนม
จัดการเกี่ยวกับโดเมนเนม
โดเมนเนมสำหรับลูกค้า
control panel
เข้าสู่ระบบ
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับโดเมนไทยดอทโออาร์จี
หน้าแรก

พบข้อเสนอที่น่าสนใจ
LIVE RADIO
     
 
หมายเหตุ: ท่านจะต้องต่ออายุโดเมนก่อนวันหมดอายุ 45 วัน หากท่านไม่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนดและโดเมนของท่านเสียหายหลังจากหมดอายุไปแล้ว
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น
1. Registration type New
2. Complete domain name *
eg.
domainthai.org (not include www.)
3. Complete organization name essential for co.th
4. Organization description essential for co.th
5. Owner or Admin contact
a) 
Fullname *
b) 
Organization Name*
c) 
Address*
d) 
Province *
e) 
Postal code *
f) 
Phone number * 0 2639 7888
g) 
Fax number
h) 
Email address *
6. Option web hosting and mail server
  Total web server Mb
  Mail server at own site yes no
  Backup mail server Mb.
7. DNS information leave blank for PROEN server
  Primary DNS ip . . . Name
  Secondary DNS ip . . . Name
 

Design by www.proen.co.th :: Contact Mr.Kittipan  Sribuaiam

© Proimage Engineering and Communication Co., Ltd. All right reserved.
72 CAT Telecom Tower 4Fl., Charoen Krung Road, Bangrak, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel : 0 2690 3888 Fax : 0 2690 3535 eMail
info@domainthai.org