บริการตั้งวางเครื่อง Server บริการห้อง Server farm บริการฝากเว็บไซต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ โปรเอ็นออนไลน์
จดทะเบียนโดเมนเนม
โอนย้ายโดเมนเนม
ต่ออายุโดเมนเนม
จัดการเกี่ยวกับโดเมนเนม
โดเมนเนมสำหรับลูกค้า
เข้าสู่ระบบ
เกี่ยวกับโดเมนไทยดอทโออาร์จี
หน้าแรก

พบข้อเสนอที่น่าสนใจ
LIVE RADIO
Proen Shop
     
 
วิธีการ Confirm Register Domain name แฟกซ์บัตรประชาชนของ คุณวิเชียร
มาที่ Fax : 0 2690 3535 และต้อง Reply mail ที่มาจาก domreg@thnic.net สำหรับ ข้อความในเมล์ทั้งหมดห้ามลบเด็ดขาด เพราะ
จะทำให้เกิด Error


Example

To reply, include only the two lines found between the "cut here" lines below in your reply mail. In the second line of the two lines, be sure to type "Yes" or "No" after colon (:) to indicate your confirmation or denial of the validity of the information on this domain. Because we use the content in subject line to track your request, so please reply mail to DOMREG@THNIC.NET with the same subject as you got.
------------------------------ cut here ---------------------------
Authentication Key is 89952261
TECHNICAL CONTACT confirmation [Yes/No]..........:
------------------------------ cut here --------------------------
Please NOTE that your reply mail will be handled by an automatic process. So please answer Yes or No and put only the above two lines in the body of your reply message.วิธีการทำ ให้ตอบ
Yes หลัง : เท่านั้น
To reply, include only the two lines found between the "cut here" lines below in your reply mail. In the second line of the two lines, be sure to type "Yes" or "No" after colon (:) to indicate your confirmation or denial of the validity of the information on this domain. Because we use the content in subject line to track your request, so please reply mail to DOMREG@THNIC.NET with the same subject as you got.
------------------------------ cut here ---------------------------
Authentication Key is 89952261
TECHNICAL CONTACT confirmation [Yes/No]..........: Yes
------------------------------ cut here ---------------------------
Please NOTE that your reply mail will be handled by an automatic process. So please answer Yes or No and put only the above two lines in the body of your reply message
 
 

© Proimage Engineering and Communication Co.,Ltd. All right reserved.
72 CAT Telecom Tower, Charoen Krung Road, Bangrak, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. 0 2690 3888 Fax : 0 2690 3535 Email
info@domainthai.org